Invitatie la dezbatere!Cercul ştiinţific “Educaţia şi morală că fundament al societăţii democratice” este organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, cu scopul de a oferi un cadru interdisciplinar pentru toţi cei interesaţi să exploreze interconexiunea dintre democraţie, educaţie şi viaţa morală precum şi rolul pe care un cetăţean educat, ghidat de norme şi valori morale, îl are în realizarea  bazei unei societăţi democratice. Am pornit de la ideea utilizării educaţiei în promovarea valorilor democratice bazate pe egalitate de şanse şi justiţie socială. Şcolile autentic democratice ar putea pregăti mai bine pentru o cetăţenie activă şi o societate civilă puternică, considerate a fi temelia unui stat democratic. Răspunderea civică, contactul social direct, răspunderea individuală, simţul comunitar, angajarea civică, încrederea şi dreptatea socială sunt trăsături care au un rol important într-o societate democratică. Pentru aceasta nu este suficient doar să ne supunem legii ci trebuie să avem acele convingeri morale care ne ajută să acţionam nu numai pentru interesul nostru ci şi pentru binele comun. Cercul ştiinţific are ca principale obiective:


- Organizarea unui cadru de dezbateri şi cercetări universitare cu privire la rolul bunului cetăţean în procesul consolidării democraţiei;
- Întâlniri cu practicieni şi teoreticieni din domeniu;
- Participarea membrilor la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice;
- Colaborarea cu alte structuri de gen, interne şi externe;
- Stimularea  comunicării, cooperării şi cercetării rolului educaţiei morale în formarea conştiinţei civice a tinerilor;
- Realizarea de sondaje şi dezbateri cu scopul determinării gradului de implicare civică a tinerilor din România;
- Creşterea gradului de pregătire şi dezvoltare a atitudinii cetăţeneşti în rândul studenţilor şi masteranzilor;
- Organizarea de simpozioane cu prezentare şi/sau concurs de lucrări pe diferite teme legate de promovarea valorilor prin intermediul cărora am putea grăbi găsirea binelui nostru comun.